Släktens historia

Släkten Munck af Rosenschöld i Svenskt Biografiskt Lexikon

Anrep-Elgenstiernas Svenska adelns ättartaflor finns på nätet. Länken är www.runeberg.org/anrep. Munck af Rosenschöld hittar man på sidorna 932- 934. Här kan man läsa en pdf på dessa sidor. Anrep MafR

Släkten Munck af Rosenschölds historia

av Elisabeth Genell Storm

När barnen till Lundabiskopen Petrus Munck adlades hösten 1799, för faderns förtjänster, fick släkten namnet Munck af Rosenschöld.
I släktens vapen återfinns en biskopsmössa, syftande på biskop Petrus (1732 – 1803), samt rosor, erinrande om det efternamn som biskopens andra hustru bar, nämligen Rosenblad. En tredje symbol i vapenskölden är ett ankare. En äldre teori om härstamning från den danske upptäcktsresanden och sjörövaren Jens Munck (1579 – 1628) har fått vika för uppfattningen att de tidiga Munckarna härstammar från skepparen Tönnes Marcusson, borgare i Malmö under det tredje kvartalet av 1600-talet.

Biskopen fick fjorton barn med Ulrica Eleonora (Ullanora) Rosenblad (1750 – 1793). Bland dessa finner man Eberhard Zacharias (1775 – 1840), läkare, professor, känd för att ha infört smittkoppsvaccineringen i landet.

En av döttrarna, Brita Catharina (1788 – 1864), var gift med professorn i estetik, tillika universitetsbibliotekarien Anders Lidbeck. Hon var berömd för sin musikalitet och blev invald i Musikaliska Akademin. Ytterligare en i den fjortonhövdade barnaskaran var Gabriel (1783 – 1867). Från honom härstammar alla nu levande Munck af Rosenschöldar.

Han valde den militära banan och tjänstgjorde bl. a. som löjtnant vid Skånska Linjedragonregementet, sedermera Skånska Husarregementet. Gabriel, om vilken det sagts att han ej saknade originalitet, begärde och erhöll så småningom avsked, eftersom han inte ville gå emot den av honom så beundrade Napoleon. Senare i livet var han tullinspektör i Laholm och slutligen konsul i Flensburg. “Konsulen”, som han kallades, var gift med Hedvig Sara (Hedda) Lovén (1794 – 1871); från denna förbindelse kom säkert en stor del av släktens musikalitet.

Den mest framstående av Konsulens och Heddas fyra barn var utan tvekan Thomas Munck af Rosenschöld (1813 – 1893). Född i Lund studerade han först humaniora och promoverades till filosofie magister (sedermera = fil.dr.), varefter han övergick till juridiken och flyttade sina studier till Uppsala, där han avlade hovrättsexamen 1836. Efter hovrättskarriär och förordnande bl. a. som expeditionschef i Ecklesiastikdepartementet kröntes hans ämbetsmannabana av sysslan som president över Skånska Hovrätten, som då fanns i Kristianstad. Under många år satt han dessutom i riksdagen, först i ståndsriksdagen och därpå i första kammaren.

“Presidenten” Thomas gifte sig vid 52 års ålder med den 26-åriga Augusta Malmborg (1838 – 1907) från Våxnäs utanför Karlstad. Genom henne blev han befryndad med många släkter på gods och gårdar i Värmland, bl.a. Apertin som tillhörde Augustas mormor, Charlotte von Gerdten, född Löwenhjelm.

Presidentparets sex barn växte upp i Kristianstad. Den äldsta dottern Hedvig (1866 – 1961), gift med universitetsbibliotekarien Elof Tegnér (1844 – 1900), utbildade sig till “målarinna”. Hon ägnade sig mycket åt porträttmålning, blev tidigt änka och studerade en tid i Paris. Hennes konst, såväl olja som akvarell, finns förutom hos ett mycket stort antal släktingar även i offentlig miljö, t.ex. på Kristianstad Museum. I detta Tegnérska äktenskap föddes en dotter, Ingeborg (1892-1996).

De båda övriga systrarna förblev ogifta. Emilie (Millie) (1872 – 1957) försörjde sig genom arbete på ett försäkringsbolag, och Clara (1880 – 1975) blev vördad och respekterad rektor för den Kommunala Flickskolan i Kristianstad.

Bröderna blev jurister: August (1868 – 1955), med tiden, vid endast 30 års ålder, Sveriges yngste borgmästare, bosatte sig i Landskrona med makan Elisabeth, född von Sydow (1874 – 1950). Hon var medicine kandidat, men hann aldrig studera vidare då de fick tio barn.

Nils (1869 – 1935), gift med grevinnan, fil.kand. Elsa Frölich, (1871 – 1953), blev häradshövding i Sunnerbo domsaga (Ljungby). De fick fem barn.

Mortimer (1873 – 1942), likaledes jurist samt fil.lic., slutade efter departementskarriär som landshövding i Jämtland. Hans första hustru var fil.kand. Ingeborg Beijer (1877 – 1926), och hans andra hustru blev fil.dr. Hanna Rydh (1891 – 1964). Han hade med dessa två barn i första giftet och ett i det andra.

Ättlingar i rakt nedstigande led från “presidenten” och hans hustru är i olika generationer:

  • Presidentens barn: 6
  • Presidentens barnbarn: 19
  • Presidentens barnbarnsbarn: 48
  • Presidentens barnbarnsbarnbarn 119
  • Presidentens barbarnsbarnbarnsbarn: 153
  • Yngsta generationen 3 hittills.

Fram till och med 2017 finns alltså 345 i  efterkommande till Presidenten Thomas Munck af Rosenschöld och hans hustru Augusta. Antalet nu levande släktingar, inklusive make/maka, sambo el dyl är ca 420 personer.Rapporterna till sekreteraren är ibland fördröjda och uppdatering om en kvist på Ljungbygrenen är svår att få.

August Munck af Rosenschöld har kärleksfullt beskrivit barndomshemmet i Kristianstad i “Från gamla skånska hem”, Lund 1926.

Thomas Munck af Rosenschöld (1899 – 1990), äldste son till August och Elisabeth Munck af Rosenschöld, har i en släktkrönika nedtecknat släktens historia till och med “Presidenten”. Den heter “De gamle Munckar och Rosenschöldar”, tryckt i Helsingborg 1988. På denna bok bygger i huvudsak ovanstående framställning.