David Munck i Wikipedia m fl

Wikipedia

David Munck af Rosenschöld, född 1786, död 1840, var en svensk präst. Han var son till Petrus Munck och bror till Eberhard Munck af Rosenschöld.

Munck blev filosofie magister  i Lund 1805, docent i grekiska 1807, prästvigdes 1810 och blev samma år teologie kandidat. 1812 blev han vice bibliotekarie och adjunkt i estetik, 1816 kyrkoherde i Kvistofta socken erhöll professors titel 1819 och blev prost 1820. Munck var en begåvad och kunskapsrik men bisarr personlighet, mest känd som ett stort original. I beryktade tidningsuppsatser, Kvistoftaartiklarna behandlade han i ett virrvarr dagens frågor och sina personliga förhållanden. Hans vanvård om sitt yttre och sina affärer gjorde honom efterhand till ett “hopens spektakel”.