Enskilda “Munckar”

Litteratur mm om enskilda Munckar. Sidan är under bearbetning. Kom gärna med idéer och uppslag.

Petrus Munck (1732-1803). Ättens anfader. Här kan du läsa artikeln om honom i Svenskt Biografiskt Lexikon. SBL artikel

Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld (1775-1840). Son till Petrus Munck.  Han introducerade vaccinet i Sverige. Här kan du läsa Wikipedias artikel om Eberhard Zacharias. Wikipedia.  Gunvor Landen har i  boken “Adelsfröken eller piga” skrivit om om Eberhard Z:s barn.  Henrik Schönbeck har i boken “Prelater” 1927 behandlat Eberhard Z.

David Munck af Rosenschöld (1786-1840) . Son till Petrus Munck. Kyrkoherde i Kvistofta. I Henrik Reuterdhals memoarer, Lund 1920 skrivs om  David MafR.
David Munck i Wikipedia

Nils Munck af Rosenschöld (1815-1894) Son till David M af R. Artikel i SBL

Thomas Munck af Rosenschöld (1813-1893). Vid släktmötet 2013 höll Johan Munck ett föredrag om sin farfarsfar. Föredraget kan läsas i denna pdf Thomas M af R

Augusta Munck af Rosenschöld, född Malmborg (1838-1907). Vid släktmötet 2013 höll Ami Lönnroth ett föredrag om sin morfarsmor. Föredraget kan läsas i denna pdf Augusta M af R .

Salomon Eberhard Henschen (1847-1930), läkare, var son till Lars Wilhelm Henschen och Augusta Munck af Rosenschöld (1806-1856 barnbarn till Petrus Munck) Se litteratur nedan. De fick sex barn, Folke Henschen, Astri Douglas, Dagny Henschen- Nyman och Ingegerd Henschen-Ingvar.

Hedvig Tegnér (1866-1961). Bildkonstnär. Född Munck af Rosenschöld. Gift med Elof Tegnér (1844-1900) sonson till Esaias Tegnér. I bifogad pdf fil Hedvig Tegnér kan du läsa dottern Ingeborg Tegnérs  levnadsteckning över modern Hedvig. Den inleds med ett foto av Hedvigs självporträtt och avslutas med en beskrivning över Hedvigs konstnärsskap i “Svenskt konstnärslexikon” /Allhems förlag 1967).

(Via denna länk når man Lunds Stadsbiblioteks ljudarkiv. Skriv  Hedvig Tegnér i Sökrutan. Där finns en intervju med Klara Wijkander om Hedvig Tegnér).

August M af R (1868-1955) borgmästare i Landskrona i 50 år. August biografi

Hanna Rydh (1891-1964). Arkeolog och politiker.Gift med Mortimer MafR. Behandlas bl a i Catarina Lundström Fruars makt och omakt: kön, klass och kulturarv 1900-1940, Umeå universitet, avhandling i historia 2005. Hanna Rydh i Svenskt Biografiskt Lexikon. Länk till Hanna Rydhs samling i Göteborgs Universitetsbibliotek.

Hillevi Genell. (1908-2002). Adjunkt. Född M af R. Berit Wilsons minnesruna i Dagens Nyheter kan läsas i denna pdf.Minnesruna

Kerstin (Tetta) Osborne (1911-2011). Stadsbibliotekarie i Lund mm.  I samband med Tettas 90-årsdag gjordes en intervju med henne i Sydsvenskan. Läs här Tetta 90.

Tettas systerdotter Ami Lönnroth skrev dessa minnesord  i Sydsvenskan på Tettas 100-årsdag  bara två dagar efter hennes död. Läs här Minnesord. Vid släktmötet 2013 höll Sara Jonasson ett minnestal över sin gudmor Tetta. Det kan läsas här.Saras minnestal över Tetta

 

Litteratur

Thomas Munck af Rosenschöld. “De gamle Munckar och Rosenschöldar. En släktkrönika”. 1988.

Thomas Munck af Rosenschöld. “Minnen från 1900-talet”. Utgivna 1995 av släktföreningen och Johan Munck.

Ingeborg Waern Bugge, “I min mormors hus”, Lund 1977. (Om Augusta Malmborgs syster Emma Waern men också en hel del om livet på Wåxnäs och generalen Malmborgs familj).

Folke Henschen, “Min långa väg till Salamanca. En läkares liv.” 1957. Självbiografi.

Bo S Lindberg. Salomon Henschen – en biografi. Acta Universitas Upsaliensis, C. Organisation och historia 100, ed. Ulf Göransson, 2013. ISBN 978-91-554-87706. Salomons mamma var Augusta M af R (1806-56). I de första kapitlen i boken berättas om släkten M af R, bl a om Salomons morbror Eberhard “Don Eduardo” M af R, som avrättades i Sydamerika 1869. Dessa kapitel kan läsas här Henschen och M af R. Där finns också ett släktregiter över släkterna Henschen och M af R.

Axel Paulin. Oxehufvud en svensk viking. Sohlmans förlag 1947. Det var Oxehufvud som ledde den beryktade  Oscarsexpeditionen 1840 till Sydamerika. Där ingick bland andra Eberhard Munck af Rosenschöld. Oxehufvud

 

 

Ulf Litzén. FYSIK I LUND under 300 år. Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok för 2016. I denna bok nämns fysikadjunkten och custos Peter Samuel Munck af Rosenschöld. Han förlorade professuren i Fysík 1839 till Adam Wilhelm Ekelund. Troligen var han bättre meriterad men det låg honom i fatet  att han till och med “öfverträffade” sin fader och sina farbröder i “vanvett”. Här är en pdf på de aktuella och roliga textavsnitten ur boken, som Eva Falk Nilsson (Munckättling) tagit fram. Fysik i Lund.