Ladda ner

Ladda ner digitalt material

De Geer af Finspa°ng F0312 v2

De Geer af Finspa°ng F0312 v2

De Geer af Finspa°ng F0312 v2

Blasoneringen lyder (enligt sköldebrevsavskriften):

. . . En klufven sköld, til två tredje delar af sin höjd belagd med en låg gyllene sparre, öfver hvars spets visar sig en gyllene biskops mössa men under sparren i skärningen af båda fälten et stolpevis stäldt gyllene ankare. I de båda nämnda fältene i hvilka skölden är på längden klufven, och af hvilka det högra är blått och det vänstra rödt, finnes på hvardera sidan om sparren en fembladig ros af silfver. Den öpna tornerhjelmen är betäckt med en af guld, blått och rödt vriden hjelm-krans, hvarifrån upstiga tvänne buffelhorn, det högra blådt och det vänstra rödt, hvartdera märkt med en fembladig ros af silfver och emellan hornen en gyllene AEsculapii staf. Hjelmtäcket eller det så kallade löfverket är utvändigt af gull och invändigt til höger rödt samt til vänster blått; aldeles som det här med dess rätta och egenteliga färgor afmålat finnes. . . .