Nytt nummer av Munckabladet

Nr 1 2017 av Munckabladet har  skickats ut till släktens medlemmar och kan också läsas här på vår hemsida under menyn Munckabladet. Där blir man avkrävd ett lösenord eftersom vi bestämt att bladet bara skall kunna läsas av släktmedlemmarna. Lösenordet får du genom att maila till mig Per Eric Mattsson som sköter hemsidan. Bladet innehåller bl a information om släktmötet i Mariefred den 12 och 13 augusti med påminnelse om att snarast anmäla sig om det inte redan är gjort. Maila till  Inger Munck som håller i trådarna.

Dessutom har Jan Munck forskat i hävderna och hittat material om några spännande Munckar: Eberhard Zackarias och Eberhard.

Kommentarer och synpunkter kring Munckabladet, släktmötet och hemsidan eller annat som rör släkten kan lämpligen göras här på hemsidan. Jag vidarebefordrar sedan till berörd.

Trevlig sommar

Per Eric, alltför passiv hemsidesredaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *